Choď na obsah Choď na menu
 


Osobná stránka Dariela

Poprosím aby každý kto hrá cestu čarodeja opustil túto stránku, ďakujem.

Inventár 

vysvetlívky


          Dotácia kúziel na jednotlivé mágie
Svetelná  Temná Tvorivá Morfovacia Elementálna
1-15  16-35 1-15
  16-35 1-15
 16-35
1-15
 16-35
1-15
 16-35
Ohnivá Vodná Zemná Vzdušná Ľadová 
 1-15  16-35
1-15
 16-35 1-15
  16-35 1-15
 16-35
1-15

 16-35

Databáza kúziel a úloh
Svetelná  Temná Tvorivá Morfovacia Elementálna
 Kúz Úl.
  Kúz Úl.  Kúz Úl.  Kúz Úl.  Kúz Úl.
Svetelná+zm Temná+zm Tvorivá+zm Morfovacia+zm Elementálna+zm
  Kúz  Úl.   Kúz Úl.  Kúz Úl.  Kúz Úl.   Kúz Úl.
Ohnivá Vodná Zemná Vzdušná Ľadová
  Kúz Úl.   Kúz Úl.  Kúz Úl.  Kúz Úl.   Kúz Úl.
Ohnivá+zm Vodná+zm Zemná+zm Vzdušná+zm Ľadová+zm
 Kúz Úl.  Kúz Úl.  Kúz Úl.  Kúz Úl.  Kúz Úl.

 
Úlohy na atribúty
Charakter  Kondícia  Koncentrácia
Databáza iných kúziel
  Antimágia   Protimágia   Mimomágia
 Kúzla Úlohy  Kúzla  Úlohy  Kúzla  Úlohy
 

Špecializované kúzla a úlohy
Temná Svetelná
Povolávač  Mind.controler  Ničitel Spojovateľ    Posilovatel Boj.svetla 
  Kúz  Úl.    Kúz Úl.    Kúz  Úl.    Kúz  Úl.   Kúz  Úl.    Kúz Úl.
Tvorivá Morfovacie
  Obrazotvorca   Tvorca boj.predmetov Kreativista    Mikromorf Medius  Megamorf 
  Kúz  Úl.    Kúz Úl.    Kúz  Úl.    Kúz  Úl.   Kúz  Úl.    Kúz Úl.
Elementálna Ohnivá
Učenec piesku  Učenec kryštáľu   Učenec pari Ohnivý kombinovateľ Ohnivý ničiteľ Ohnivý Morfovač
  Kúz  Úl.    Kúz Úl.    Kúz  Úl.    Kúz  Úl.   Kúz  Úl.    Kúz Úl.
Zemná Vodná
  Kameňotvorca   Zemný kombinovateľ  Kamenný morfovač Vodný kombinovateľ   Pacifista   Vodný morfovač
  Kúz  Úl.    Kúz Úl.    Kúz  Úl.    Kúz  Úl.   Kúz  Úl.    Kúz Úl.
Vzdušná Ľadová
Vzdušný pacifista  Vzdušný kombinovateľ  Vzdušný bojovník  Ľadotvorca  Ľadový ničiteľ Ľadový morfovač 
  Kúz  Úl.    Kúz Úl.    Kúz  Úl.    Kúz  Úl.   Kúz  Úl.    Kúz Úl.

Druhotne špecializované kúzla a úlohy temnej mágie
Nektomant Demonologista Loutkař Rezač duší Bojoví mág Dominátor
Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha
 Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha
Druhotne špecializované kúzla a úlohy svetelnej mágie
 Duchológ Sférista    Liečiteľ   Blesser   Svetlonos Rozptyľovač 
Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha
 Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha

 

Druhotne špecializované kúzla a úlohy tvorivej mágie
Zvitkotvorca   Magický maliar   Zbrojotvorca   Zbraňotvorca   Krásnotvorca Magický vynálezca
Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha
 Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha
Druhotne špecializované kúzla a úlohy morfovacej mágie
Nem. Mikromorf Mag. Mikromorf Nem.Médius Mag.Médius Nem. Megamorf Mag. Megamorf 
Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha
 Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha

 

Druhotne špecializované kúzla a úlohy elementálnej mágie
Učiteľ ľadového piesku Učiteľ ohnivého piesku Učiteľ ľadovej pary Učiteľ rezavej pary Učiteľ svetelného kryštálu

Učiteľ temného kryštálu

Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha
 Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha

 

Druhotne špecializované kúzla a úlohy ohnivej mágie
 Magmatovec Temný ohnivec Ohniví privolávač Pekelník Ohnivý živel Drakodych
Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha
 Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha

 

Druhotne špecializované kúzla a úlohy vodnej mágie
Blátivec Kyseliňan  Bublináč  Iluzionista Pán Morí Klonovač 
Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha
 Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha

 

Druhotne špecializované kúzla a úlohy zemnej mágie
Drevivec Magnetovec Kamenný  vojak Kamenný staviteľ  Kamenný privolávač Kamenný golém 
Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha
 Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha

Druhotne špecializované kúzla a úlohy veternej mágie
Búrkovec Jedovatý parovec Odpudzovač Portovač Vzdušný meňavec Vzdušný rezač
Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha
 Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha

Druhotne špecializované kúzla a úlohy temnej mágie
Ľadový vojak Ľadový staviteľ Ľadový titán Ľadový privolávač Ľadový živel Ľadový vrah
Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha
 Kúzlo Úloha
Kúzlo
Úloha
Kúzlo
Úloha