Choď na obsah Choď na menu
 


Kúzla na ceste čarodeja

Kúzla na ceste čarodeja

Človek              3   H

Kúzelník          7    K

Čarodej          12    Č

Mág                28   M

Arcimág         35    A

Megamág       50+  X

 

Prístupnosť kúziel podľa farby dosiahnutého ranku od najnižšieho možného

Človek

/H Ticho (silencio) - cieľ nesmie rozprávať kým napočíta v duchu pomaly do desať

/H Pozor útočia (varúj + rukami naznačí ľahnutie) - všetci v okolí kúzliaceho sa hneď prikrčia

/H Nôžky mám v betóne (benamugo) - cieľ sa na dobu kým napočíta pomaly do 10 nesmie pohnúť z miesta. /

/H Precvička (hiberio) - cieľ spraví 5 drepov

/H  Podľa seba súdim teba (mantalugo) - cieľ sa pokúsi zopakovať činnosť čo naposledy kúzliaci dlhšie vykonával

/H Zmierenie (lokomonty) - zosielatel zakryčí zaklíndlo a hlasno povie mená dvoch spoluhráčov , ktorý si podajú ruky (podľa možností ihneď)

/H

/H

/H

 

 

 

Kúzelník

/K Ako opica (videlugo) - podľa (meno spoluhráča) súdim teba

/K Hyperpriestor (hyperio) - pri zakúzlení tohto kúzla sa všetko po dobu kým sa kúzliaci presunie na cieľové miesto zastaví a on prebehne na miesto kde sa chce dostať (je možné zakúzliť len keď je cieľové miesto v dosahu na niekoľko krokov). /

/K Hluchota (povie chulsk a zapíska) - cieľ na dobu kým napočíta pomaly do 10 nepočuje (zapchá si uši) /

/K Slepota (sveptoň) - cieľ na dobu kým napočíta pomaly do 10 a má zavreté oči + zakryté rukami /

/K Magický štít (nemamago) - zosielateľ je imúnny voči všetkej mágii na 6 hodín /

/K Opakovanie je matka múdrosti (repete + krúžok prstom vo vzduchu) - cieľ zopakuje poslednú dlhšie trvajúcu činnosť čo robil kúzliaci pred chvíľou.

/K Šikaka (šikaka) - Všetci v dosluchu od kúzliaceho spravia poctivý drep až po zem.

 

 

 

Čarodej

/Č Sugesce (inspirágo) - / zosielajúci určí čo má cieľ povedať alebo ako má reagovať v určitej situácii (1x).

/Č Posthypnotický príkaz (postomillo) - / keď nastane situácia čo určí kúzliaci, cieľ musí vykonať, povedať to čo určí kúzliaci.

/Č Pokaz kúzlo (atak babrak) - / v reakcii na to keď, niekto kúzli kúzlo: môže čarodej zoslať toto kúzlo a tým sa všetko v kúzle skončí úplne inak (určí dohliadajúci)

/Č

/Č

/Č

 

 

 

Mág

/M Osnonoh (hop a je tu osmonoh) - cieľ na dobu kým napočíta pomaly do 10 musí chodiť po štyroch.

/M

/M

/M

/M

/M

/M

/M

 

 

 

Arcimág

/A Neviditelnosť(Nevideno) - kúzliaci sa stáva až do doby kedy prehovorí pre iných neviditeľný (je  medzi ostatnými a má k čelu priložená L = palec a ukazovák. Všetci ignorujú každý jeho prejav)  

/A Ovládni (Benvenuto) - Pokiaľ má kúzliaci zodvihnutú pravú ruku: všetci v rámci okruhu počutia jeho hlasu, musia splniť jeho príkazy.  

A

A

A

A

A

A

 

 

 

Megamág

X Ovládni bytosť (myseľ preč)/ Cieľ je v područí kúzliaceho. Robí všetko tak ako to on/a chce. Toto trvá až do dvanástej hodiny dňa, kedy bolo kúzlo zoslané. Kúzlo Je možné zoslať len na hráčov cesty čarodeja. Pôsobý len do úrovne mága .

X

X

X

X

X

X