Choď na obsah Choď na menu
 


Vysvetlivky

 

Farebné rozlíšenie kategórii  kúziel

(forma) - formy na ktoré sa smie premieňať, 

(zameraná 1-4el)- zefektívnenie kúzlenia a sily foriem zameraných na určité elementy resp. kombinácie elementov

 (morfovacia) - kúzla zlepšujúce samotnú premenu na formy (vzťahuje sa na všetky formy)

 

(špecializácia) - Prvotne špecializované kúzla (vzťahujú sa len na druhotne špecializované kúzla) (Druhoná špecializácia)-Druhotne špecializované kúzla

 Farebné rozlíšenie stupňov kúzel
 (1st), (2st), (3st), (4st), (5st), (6st), (7st), (8st), / epické/ (9st), (10st), (11st), (12st)
 

Vysvetlivky atribútov

 

Úroveň

 Úroveň kúzelníka určuje do akej miery ovláda kúzlenie. Je 15st kúzelníka na 5 stupni prichádza prvá špecializácia a na 12 druhá. Po 15st sa stáva z kúzelníka Mág. Do 15 úrovne kúzelníka je schopný kúzelník  zlepšiť svoje kúzla na 5stupeň. Od 5 stupňa je schopný sa naučiť na každej 5 úrovni 1 kúzlo, ktoré nie je bežné (viz vytvorené mágske kúzla).

Mág má maximum 25 úrovní ale tento stupeň nedosiahne skoro nikto. Aj velmi silný mágovia dosiahnu za celý život maximálne 15st. Pri dosiahnutí úrovne mága sa násobne zlepšuje efektivita kúzel a je možné si vylepšiť kúzla z mágie na ktorú je zameraný a špecializovaný až po 8 úroveň, od 15 stupňa mága na 10 úroveň a od 20 stupňa až na  12 úroveň. Na každej 5 úrovni si je mág schopný vytvoriť vlastné kúzlo ,ktoré nikto pred ním nevytvoril (takéto kúzlo má pre mága ktorý ho vytvoril minimálne energetické  nároky.)

 Charakter

 Charakter je atribút, ktorý priamo ovplyvňuje to aké je kúzelník vážený a či sa nachádza v povedomí ľudí. Tak isto od toho závisí, či dokáže učiť niekoho niečo, tak aby ho aj počúvali a naučili sa niečo alebo nie.
 

Kondícia

Kondícia nie je iba to aký je kuzelník silný. Každé kúzlenie vyčerpáva kúzelníka v prípade ťažkých kúzel až natoľko, že sa môžu stať pre kúzelníka bez kondície osudným. Pre nebojového kúzelníka stačí mať túto vlastnosť na 5-10 st. ale ak je bojovník je lepšie ju mať čo najvyššie. Kondícia znižuje účinky únavy z kúzlenia a zvyšuje prah bolesti.
 

Koncentrácia

  Koncentrácia ovplyvňuje najmä to do akej miery sa dokáže kúzelník sústrediť na aktiváciu kúzla. Napríklad - bojová vrava znižuje možnosť úspešného zakúzlenia až o 40%.

Tabuľka veľkostí

veľk    Mi Me Mx veľk   Mi Me Mx
 A0 Mucha Šp
X
X
 C1 Malý Medveď Z  Z Z
 A1 Myš Šp  X X  C2 Medveď X
5 Šp
 A2 Kuna Šp  X X  D1 Nosorožec
X 10 Šp
 B0 Kokršpaniel Šp 10 X
 D2 Slon X
X
Šp
 B1 Vlčiak Šp 5
X  E1 Dráčik
X
 X Šp
 B2 Vlkodáv Z Z Z  E2 Drak  X  X Šp

 

Prehľad počtov možných kúzel do 15 úrovne kúzelníka


 

    Druhy kúziel
S   Fo z1el z2el z3el z4el mo šp dr
t  (1st) 15 4 3 2 1  8 5 2
u  (2st) 11 4 3 2    8 5  
p  (3st) 8 4 3 1    6 3  
e  (4st)  5 4 1      5    
ň  (5st)  2 2        3    

 

Dariel kúzla - vysvetlívky

+ dodatky megamorf

-pri zameraní na magické formy sa s normálnych zvierat stávajú pri ďalšom vylepšení magické zvieratá

-pri zameraní na magické formy sa za zviera počítajú plazy,vtáky a cicavce


- formy 4 stupňa sú o jeden stupeň veľkosti menšie ako pri špecializovaniej forme.

- formy na 6 a vyššie sú veľkosťou zhodné s veľkosťou špecializovaných foriem.

 

(formy)

 

(zameraná1-4el,sv/te)

-odkaz na stránku zameranej mágie-


 (morfovacia)

 

 (špecializácia)

(1st) Veľkosť (špecializácia)

 
 (Druhoná špecializácia)

(1st) Vodno-ľadová sáň  (Druhoná špecializácia - ľad / voda - drak) - druhotne špecializovaná forma na ktorú pôsobia všetky špecializované kúzla. Je to premena na niekoľko hlavého draka uspôsobeného na pohyb vo vode. špecialita je početnosť hláv ktoré dokážu pľuvať kvapalinu, ktorá tuhne na ľad. Celé telo je pokryté dračími šupinami. Najsilnejší štít má na hrudi, slabé body na hlavách. Početnosť hláv znižuje silu útoku ale zvyšuje mrštnosť.

(1st) Vodno-ľadový drak  (Druhoná špecializácia - ľad / voda / vzduch/ zem - drak) - druhotne špecializovaná forma na ktorú pôsobia všetky špecializované kúzla. Je to premena na vzácny druh múdrych drakov. Je to dokonalá bojová forma na boj vo vode v mraze, vzduchu aj zemi. Má niekoľko druhov "dračích ohňov". Dá sa použiť aj na veľké vzdialenosti.