Choď na obsah Choď na menu
 


Zameraná 1-4el sv/te

(1st) voda (zameraná 1el) - zameranie na vodné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti vodných foriem (+5b). Tak isto zvyšuje efektivitu vodných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+5% sila formy).

(2st) voda (zameraná 1el) - zameranie na vodné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti vodných foriem (+5b). Tak isto zvyšuje efektivitu vodných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+10% sila formy).

(3st) voda (zameraná 1el) - zameranie na vodné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti vodných foriem (+5b). Tak isto zvyšuje efektivitu vodných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+15% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť aj zložitejšie vodné útoky.

 (4st) voda (zameraná 1el) - zameranie na vodné formy zvyšuje efektivitu vodných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+20% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť aj zložitejšie vodné útoky.

(5st) voda (zameraná 1el) - zameranie na vodné formy zvyšuje efektivitu vodných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+25% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky vodné útoky. Voda už nepôsobí ako cudzí živel.

*******(6st) voda (zameraná 1el) - zameranie na vodné formy zvyšuje efektivitu vodných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+30% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky vodné útoky vrátane unikátnych. Voda sa stáva súčasťou premeneného tak ako on jej.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(1st) zem (zameraná 1el) - zameranie na zemné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti zemných foriem (+5b). Tak isto zvyšuje efektivitu zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+5% sila formy).

(2st) zem (zameraná 1el) - zameranie na zemné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti zemných foriem (+5b). Tak isto zvyšuje efektivitu zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+10% sila formy).

(3st) zem (zameraná 1el) - zameranie na zemné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti zemných foriem (+5b). Tak isto zvyšuje efektivitu zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+15% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť aj zložitejšie zemné útoky.

(4st) zem (zameraná 1el) - zameranie na zemné formy zvyšuje efektivitu zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+20% sila formy).  Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť aj zložitejšie zemné útoky.

(5st) zem (zameraná 1el) - zameranie na zemné formy zvyšuje efektivitu zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+25% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky zemné útoky. Zem už nepôsobí ako cudzí živel.

(6st) zem (zameraná 1el) - zameranie na zemné formy zvyšuje efektivitu zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+30% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky zemné útoky vrátane unikátnych. Zem sa stáva súčasťou premeneného tak ako on jej.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(1st) vzduch (zameraná 1el) - zameranie na vzdušné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti vzdušných foriem (+5b). Tak isto zvyšuje efektivitu vzdušných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+5% sila formy).

(2st) vzduch (zameraná 1el) - zameranie na vzdušné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti vzdušných foriem (+5b). Tak isto zvyšuje efektivitu vzdušných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+10% sila formy).

(3st) vzduch (zameraná 1el) - zameranie na vzdušné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti vzdušných foriem (+5b). Tak isto zvyšuje efektivitu vzdušných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+15% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť aj zložitejšie vzdušné útoky.

(4st) vzduch (zameraná 1el) - zameranie na vzdušné formy zvyšuje efektivitu vzdušných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+20% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť aj zložitejšie vzdušné útoky.

(5st) vzduch (zameraná 1el)- zameranie na vzdušné formy zvyšuje efektivitu vzdušných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+25% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky vzdušné útoky. Vzduch už nepôsobí ako cudzí živel.

(6st) vzduch (zameraná 1el)- zameranie na vzdušné formy zvyšuje efektivitu vzdušných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+30% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky vzdušné útoky vrátane unikátnych. Vzduch sa stáva súčasťou premeneného tak ako on jeho.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(1st) ľad (zameraná 1el) - zameranie na ľadové formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ľadových foriem (+5b). Tak isto zvyšuje efektivitu ľadových útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+5% sila formy).

(2st) ľad (zameraná 1el) - zameranie na ľadové formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ľadových foriem (+5b). Tak isto zvyšuje efektivitu ľadových útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+10% sila formy).

(3st) ľad (zameraná 1el) - zameranie na ľadové formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ľadových foriem (+5b) Tak isto zvyšuje efektivitu ľadových útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+15% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť aj zložitejšie ľadové útoky.

(4st) ľad (zameraná 1el) - zameranie na ľadové formy zvyšuje efektivitu ľadových útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+20% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť aj zložitejšie vzdušné útoky.

(5st) ľad (zameraná 1el) - zameranie na ľadové formy zvyšuje efektivitu ľadových útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+25% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky ľadové útoky. ľad už nepôsobí ako cudzí živel.

(6st) ľad (zameraná 1el) - zameranie na ľadové formy zvyšuje efektivitu ľadových útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+30% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky ľadové útoky vrátane unikátnych. Ľad sa stáva súčasťou premeneného tak ako on jeho.

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(1st) ľad-voda (zameraná 2el) - zameranie na ľadovo - vodné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ľadovo - vodných foriem (+4b). Tak isto zvyšuje efektivitu ľadovo - vodných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+5% sila formy).

(2st) ľad-voda (zameraná 2el) - zameranie na ľadovo - vodné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ľadovo - vodných foriem (+4b). Tak isto zvyšuje efektivitu ľadovo - vodných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+10% sila formy).

(3st) ľad-voda (zameraná 2el) - zameranie na ľadovo - vodné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ľadovo - vodných foriem (+4b). Tak isto zvyšuje efektivitu ľadovo - vodných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+15% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť aj zložitejšie ľadovo - vodné útoky.

(4st) ľad-voda (zameraná 2el) - zameranie na ľadovo - vodné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ľadovo - vodných foriem (+4b). Tak isto zvyšuje efektivitu ľadovo - vodných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+20% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť aj zložitejšie ľadovo - vodné útoky.

(5st) ľad-voda (zameraná 2el) - zameranie na ľadovo - vodné formy zvyšuje efektivitu ľadovo - vodných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+25% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky ľadovo - vodné útoky. Je možné kombinovať ľadovo - vodné útoky do kombinovanej mágie - tekutého ľadu.

************(6st) ľad-voda (zameraná 2el)  - zameranie na ľadovo - vodné formy zvyšuje efektivitu ľadovo - vodných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+30% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky ľadovo - vodné útoky vrátane unikátnych. Je možné kombinovať ľadovo - vodné útoky do kombinovanej mágie - tekutý ľad. Formy majú prepojenú ľadovo - vodnú substanciu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(1st) voda-zem (zameraná 2el) - zameranie na vodno - zemné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti vodno - zemných foriem (+4b). Tak isto zvyšuje efektivitu vodno - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+5% sila formy).

(2st) voda-zem (zameraná 2el) - zameranie na vodno - zemné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti vodno - zemných foriem (+4b). Tak isto zvyšuje efektivitu vodno - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+10% sila formy).

(3st) voda-zem (zameraná 2el) - zameranie na vodno - zemné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti vodno - zemných foriem (+4b). Tak isto zvyšuje efektivitu vodno - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+15% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky vodno - zemné útoky.

(4st) voda-zem (zameraná 2el) - zameranie na vodno - zemné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti vodno - zemných foriem (+4b). Tak isto zvyšuje efektivitu vodno - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+20% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky vodno - zemné útoky.

(5st) voda-zem (zameraná 2el)  - zameranie na vodno - zemné formy zvyšuje efektivitu vodno - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+25% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky vodno - zemné útoky vrátane unikátnych. Je možné kombinovať vodno - zemné útoky do kombinovanej mágie - bahna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(1st) oheň-zem (zameraná 2el) - zameranie na ohnivo - zemné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ohnivo - zemných foriem (+4b). Tak isto zvyšuje efektivitu ohnivo - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+5% sila formy).

(2st) oheň-zem (zameraná 2el) - zameranie na ohnivo - zemné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ohnivo - zemných foriem (+4b). Tak isto zvyšuje efektivitu ohnivo - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+10% sila formy).

(3st) oheň-zem (zameraná 2el) - zameranie na ohnivo - zemné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ohnivo - zemných foriem (+4b). Tak isto zvyšuje efektivitu ohnivo - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+15% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky ohnivo - zemné útoky

(4st) oheň-zem (zameraná 2el) - zameranie na ohnivo - zemné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ohnivo - zemných foriem (+4b). Tak isto zvyšuje efektivitu ohnivo - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+20% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky ohnivo - zemné útoky.

(5st) oheň-zem (zameraná 2el) - zameranie na ohnivo - zemné formy zvyšuje efektivitu ohnivo - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+25% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky ohnivo - zemné útoky vrátane unikátnych. Je možné kombinovať ohnivo - zemné útoky do kombinovanej mágie - magmy.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(1st) ľad-voda-vzduch (zameraná 3el) - zameranie na ľadovo - vodno - vzdušné  formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ľadovo - vodno - vzdušných  foriem (+3b). Tak isto zvyšuje efektivitu ľadovo - vodno - vzdušných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+5% sila formy).

(2st) ľad-voda-vzduch (zameraná 3el) zameranie na ľadovo - vodno - vzdušné  formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ľadovo - vodno - vzdušných  foriem (+3b). Tak isto zvyšuje efektivitu ľadovo - vodno - vzdušných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+10% sila formy). 

(3st) ľad-voda-vzduch (zameraná 3el) - zameranie na ľadovo - vodno - vzdušné  formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ľadovo - vodno - vzdušných  foriem (+3b). Tak isto zvyšuje efektivitu ľadovo - vodno - vzdušných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+15% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky ľadovo - vodno - vzdušné útoky.

(4st) ľad-voda-vzduch (zameraná 3el) - zameranie na ľadovo - vodno - vzdušné  formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ľadovo - vodno - vzdušných  foriem (+3b). Tak isto zvyšuje efektivitu ľadovo - vodno - vzdušných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+20% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky ľadovo - vodno - vzdušné útoky.

(5st) ľad- voda-vzduch (zameraná 3el) - zameranie na ľadovo - vodno - vzdušné  formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ľadovo - vodno - vzdušných  foriem (+3b). Tak isto zvyšuje efektivitu ľadovo - vodno - vzdušných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+25% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky ľadovo - vodno - vzdušné  útoky vrátane unikátnych. Je možné kombinovať ľadovo - vodné útoky do kombinovanej mágie - tekutý ľad, ľadovo - vzdušné do ľadového vzduchu a  vodno - vzdušné do hmly.

*************(6st) ľad-voda-vzduch (zameraná 3el) - zameranie na ľadovo - vodno - vzdušné  formy zvyšuje efektivitu ľadovo - vodno - vzdušných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+25% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky ľadovo - vodno - vzdušné  útoky vrátane unikátnych. Je možné kombinovať ľadovo - vodné útoky do kombinovanej mágie - tekutý ľad, ľadovo - vzdušné do ľadového vzduchu a  vodno - vzdušné do hmly. Formy majú prepojenú ľadovo - vodno - vzdušnú substanciu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(1st) oheň-vzduch-zem (zameraná 3el) - zameranie na ohnivo -vzdušno - zemné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ohnivo -vzdušno - zemných foriem (+3b). Tak isto zvyšuje efektivitu ohnivo -vzdušno - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+5% sila formy).

(2st) oheň-vzduch-zem (zameraná 3el) - zameranie na ohnivo -vzdušno - zemné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ohnivo -vzdušno - zemných foriem (+3b). Tak isto zvyšuje efektivitu ohnivo -vzdušno - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+10% sila formy).

(3st) oheň-vzduch-zem (zameraná 3el) - zameranie na ohnivo -vzdušno - zemné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ohnivo -vzdušno - zemných foriem (+3b). Tak isto zvyšuje efektivitu ohnivo -vzdušno - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+15% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky  ohnivo -vzdušno - zemné útoky.

(4st) oheň-vzduch-zem (zameraná 3el) - zameranie na ohnivo -vzdušno - zemné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ohnivo -vzdušno - zemných foriem (+3b). Tak isto zvyšuje efektivitu ohnivo -vzdušno - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+20% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky  ohnivo -vzdušno - zemné útoky.

(5st) oheň-vzduch-zem (zameraná 3el) - zameranie na ohnivo - vzdušno - zemné formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ohnivo - vzdušno - zemných foriem (+3b). Tak isto zvyšuje efektivitu ohnivo - vzdušno - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+25% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky  ohnivo - vzdušno - zemné útoky vrátane unikátnych. Je možné kombinovať ohnivo - vzdušné útoky do kombinovanej mágie - horúcej pary, vzdušno - zemné do piesku a   ohnivo - zemné do magmy.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(1st) ľad-voda-vzduch-zem (zameraná 4el) - zameranie na ľadovo - vodno  - vzdušno - zemné  formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ľadovo - vodno - vzdušno - zemných  foriem (+2b). Tak isto zvyšuje efektivitu ľadovo - vodno - vzdušno - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+5% sila formy).

(2st) ľad-voda-vzduch-zem (zameraná 4el) - zameranie na ľadovo - vodno  - vzdušno - zemné  formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ľadovo - vodno - vzdušno - zemných  foriem (+2b). Tak isto zvyšuje efektivitu ľadovo - vodno - vzdušno - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+10% sila formy). 

(3st) ľad-voda-vzduch-zem (zameraná 4el) - zameranie na ľadovo - vodno  - vzdušno - zemné  formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ľadovo - vodno - vzdušno - zemných  foriem (+2b). Tak isto zvyšuje efektivitu ľadovo - vodno - vzdušno - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+15% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky ľadovo - vodno - vzdušno - zemné útoky.

***********(4st) ľad-voda-vzduch-zem (zameraná 4el) - zameranie na ľadovo - vodno  - vzdušno - zemné  formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti ľadovo - vodno - vzdušno - zemných  foriem (+2b). Tak isto zvyšuje efektivitu ľadovo - vodno - vzdušno - zemných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+20% sila formy). Na tomto stupni učenia je možné sa už naučiť všetky ľadovo - vodno - vzdušno - zemné útoky.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(1st) svetlá (zameraná sv/te) - zameranie na svetlé formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti svetlých foriem (+10b). Tak isto zvyšuje efektivitu svetelných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+5% sila formy)

(2st) svetlá (zameraná sv/te)- zameranie na svetlé formy zvyšuje šancu prejavenia náklonnosti svetlých alebo  kombinovaných so svetlom foriem (+10b). Tak isto zvyšuje efektivitu svetelných útokov a znižuje neúplnosť premeny do tejto formy (+10% sila formy)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++