Choď na obsah Choď na menu
 


Morfovacia - Dariel

(4st) sila formy (morfovacia) – pri zmenení má forma 70% silu a efektivitu oproti reálne žijúcej bytosti.

(5st) sila formy (morfovacia) – pri zmenení má forma 85% silu a efektivitu oproti reálne žijúcej bytosti.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 (5st) doba premeny (morfovacia)  – kúzliaci dokáže zotrvať vo zvolenej forme 84h potom sa samovoľne postupne premenení na východziu formu v protismere premeny (od trupu – hlavy – ku končatinám). Po dokončení sa  nedokáže premeniť najbližšie 2 min.

(6st) doba premeny (morfovacia)  – kúzliaci dokáže zotrvať vo zvolenej forme 15d potom sa samovoľne postupne premenení na východziu formu v protismere premeny (od trupu – hlavy – ku končatinám). Po dokončení sa  nedokáže premeniť najbližšie 1 min.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 (4st) prenesenie vlastností (morfovacia)  kúzelník je schopný preniesť 5 vlastnosti z ľubovoľnej formy do svojej základnej formy. Zvolené vlastnosti sú fixné do ďalšieho stupňa prenesenia vlastností.   

(5st) prenesenie vlastností (morfovacia)  kúzelník je schopný preniesť 6 vlastnosti z ľubovoľnej formy do svojej základnej formy. Zvolené vlastnosti sú fixné do ďalšieho stupňa prenesenia vlastností. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(4st)  Záchranná spätná premena (morfovacia) – ak kúzliaci v premenenom stave klesne na úroveň 40% svojho reálneho životapremení sa do základnej podoby v ktorej odpadne,alebo je prenesený záchranným kruhom na bezpečné miesto kde sa premení naspäť do základnej podoby . Ak má nízku kondíciu odpadne. Spätná premena trvá 1/16 rýchlosti premeny do formy.

 (5st) Záchranná spätná premena (morfovacia) – ak kúzliaci v premenenom stave klesne na úroveň 35% svojho reálneho života, je prenesený záchranným kruhom na bezpečné miesto kde sa premení naspäť do základnej podoby . Ak má nízku kondíciu odpadne. Spätná premena trvá 1/18 rýchlosti premeny do formy.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(5st) čas premenenia (morfovacia)   kúzliaci sa premení do požadovanej podoby za 40sec.

***************(6st) čas premenenia (morfovacia)   kúzliaci sa premení do požadovanej podoby za 20sec.

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(4st) Využitie špeciálnych vlastností (morfovacia) kúzliaci je schopný využiť 4 špeciálnych vlastností formy.

 (5st) Využitie špeciálnych vlastností (morfovacia) kúzliaci je schopný využiť 5 špeciálnych vlastností formy.

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(4st)  Záchranný kruh (morfovacia) – Záchranný kruh prenesie kúzliaceho pri dosiahnutí hranice spätnej premeny na miesto zadania kúzla, alebo pomocného kruhu. Na jednom mieste je zakreslený stacionárny kruh (nedá sa preniesť), ktorý začne podľa zvoleného elementu liečiť zranenia, ktoré utrpel kúzliaci. Na tomto stupni kúzla je možné nakresliť aj jeden pomocný záchranné kruh, ktorý sa dá nakresliť na ľubovolné miesto na ktorom zostane 12 hodín. (pomocný kruh nemá liečivé účinky). Pôsobením vody sa zranenia vyčistia a zabraňuje sa infekcii. Kúzliaci si môže vybrať aj nepreniesť sa do týchto kruhov.

(5st) Záchranný kruh (morfovacia) – Záchranný kruh prenesie kúzliaceho pri dosiahnutí hranice spätnej premeny na miesto zadania kúzla, alebo pomocných kruhov.. Na jednom mieste je zakreslený stacionárny kruh (nedá sa preniesť), ktorý začne podľa zvoleného elementu liečiť zranenia, ktoré utrpel kúzliaci. Na tomto stupni kúzla je možné nakresliť aj dva pomocné záchranné kruhy, ktoré sa dajú nakresliť na ľubovolné miesto na ktorom zostane 24 hodín. (pomocný kruh nemá liečivé účinky). Pôsobením vody sa zranenia vyčistia a zabraňuje sa infekcii, zatiaľ čo vzduch zatvorí zranenia a pomáha ku regenerácii. Kúzliaci si môže vybrať aj nepreniesť sa do týchto kruhov.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(6st) Ochrana pred temnou mágiou (morfovacia) –  na povrchu premenenej formy vytvorí ochrannú bariéru proti  kúzlam 6 st (7 kuziel) temnej mágie a zoslabí účinky temných kúzel 7-9 stupňa. Odrazí kúzla 1,2 a 3 st do oponenta a má 65% šancu na odrazenie kúziel 4st (nie aury). Pri úspešnom odrazení sa štít nabije o 1b.

**********(7st) Ochrana pred temnou mágiou (morfovacia) –  na povrchu premenenej formy vytvorí ochrannú bariéru proti  kúzlam 7st (8 kuziel) temnej mágie a zoslabí účinky temných kúzel 8-10 stupňa. Odrazí kúzla 3 a 4 st do oponenta a má 70% šancu na odrazenie kúziel 5st (nie aury). Pri úspešnom odrazení sa štít nabije o 1b. Temné kúzla 1 a 2st štít pohltí a nabije sa 2b.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(3st) Ochrana pred ohnivou mágiou (morfovacia) –  na povrchu premenenej formy vytvorí ochrannú bariéru proti  kúzlam 3st (4 kuzla) ohnivej mágie a zoslabí účinky ohnivých kúzel 4 stupňa. Má 50% šancu na odrazenie kúziel 1st (nie aury).

***********(4s) Ochrana pred ohnivou mágiou (morfovacia) –  na povrchu premenenej formy vytvorí ochrannú bariéru proti  kúzlam 4 st (5 kuziel) ohnivej mágie a zoslabí účinky ohnivých kúzel 5 a 6 stupňa. Odrazí kúzla 1st do oponenta a má 55% šancu na odrazenie kúziel 2st (nie aury).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(2st)  Ochrana pred kombinovanou mágiou (morfovacia) –  na povrchu premenenej formy vytvorí ochrannú bariéru proti  kúzlam 2st (4 kuzla) kombinovanej mágie a zoslabí účinky kombinovaných kúzel 3 stupňa

(3st) Ochrana pred kombinovanou mágiou (morfovacia) –  na povrchu premenenej formy vytvorí ochrannú bariéru proti  kúzlam 3st (4 kuzla) kombinovanej mágie a zoslabí účinky kombinovaných kúzel 4 stupňa. Má 50% šancu na odrazenie kúziel 1st (nie aury).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(1st) Ochrana pred zemnou mágiou (morfovacia) –  na povrchu premenenej formy vytvorí ochrannú bariéru proti kúzlam 1st (3 kuzla) zemnej mágie a zoslabí účinky zemných kúzel 2 stupňa.

**********(2st) Ochrana pred zemnou mágiou (morfovacia) –  na povrchu premenenej formy vytvorí ochrannú bariéru proti  kúzlam 2st (4 kuzla) zemnej mágie a zoslabí účinky zemných kúzel 3 stupňa

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++