Choď na obsah Choď na menu
 


Rozdelenie mágie

________________________________________________________________________

Svetelná (biela) - mágia pôsobiaca proti temnej (ničivej) mágii) Kúzelníci ovládajúci túto mágiu vedia liečiť a zosielať rôzne posilnenia a podpory. Niektorý dokážu povolávať dobrých duchov a komunikovať so zosnulími (Tento druh mágie vyhľadávajú ľudia čistej mysle so silnou osobnosťou)

Špecializáciou postupne strácajú jednotlivé aspekty. Z elementánej mágie nevedia využiť oheň a ľad. Spojencami sú voda, vzduch a zem. Častou súčasťou je tvorivá a morfovacia mágie, ale aj tá sa môže špecializáciou vytratiť.

( 5 stupeň)  1, Spojovateľ stráca aspekt vodnej mágie.Tým je však schopný spojovať tento svet z duchmi alebo so sférami.
(12 stupeň) a, Duchológ stráca aspekt zemnej mágie. Tým je však schopný komunikovať z duchmi a nechávať sa od nich ochraňovať. Na vysokom stupni sa dokáže sčasti nachádzať v duchovnej sfére a tým byť nezraniteľný voči fyzickým zraneniam.
(12 stupeň) b, Sférista stráca aspekt vzdušnej mágie. Dokáže sa však dostať do sfér odkiaľ môže získavať informácie, alebo žiadať o určitú službu. Na vysokom stupni sa dokáže sčasti nachádzať vo sférach a tým byť nezraniteľný voči fyzickým zraneniam.


( 5 stupeň)  2, Posilovateľ stráca aspekt morfovacej mágie. Získava však možnosť liečiť a posilovať svojich spojencov.
(12 stupeň) a, Liečiteľ stráca aspekt zeme. Tým je však schopný upriamiť svoju moc na silnejšie liečenie a odstránenie iných neduhov.
(12 stupeň) b, Blesser stráca aspekt vzdušnej mágie tým však získa prístup ku posilnovaniu spojencov. Tak isto v týmto zameraním získa silné plusy voči temnej mágii.

( 5 stupeň)  3, Vojak svetla stráca aspekt tvorivej mágie. Tým, je  schopný bojovať efektívne aj na blízko. 
(12 stupeň) a, Svetlonos stráca aspekt vodnej mágie. A ako jediný je bojovím kúzelníkom svetla. Do malej miery je schopný posilovať spojencov, liečiť a má silné bonusy proti temnej mágii. Dokáže si aj očarovať zbraň aby spôsobovala väčšie zranenia.
(12 stupeň) b, Rozptyľovač stráca aspekt zemnej mágie. Je však schopný rozptyľovať účinky akejkoľvek mágie. Postupne je úplne imúnny voči kúzlam. Je tak isto dobrý aj vo vytváraní štítov.
_______________________________________________________________________

Temná (ničivá, čierna) - mágia pôsobiaca proti svetelnej (bielej) mágii. Kúzelníci ovládajúci túto mágiu vedia zosielať smrtiace kúzla, preklínať a ničiť. No niektorý môžu aj povolávať démonov či nemŕtvich. (Tento druh mágie vyhľadávajú ľudia, ktorý majú potrebu niekoho alebo niečo ovládať, ničiť a ubližovať. Často aj preto, že im bolo ublížené.)

Temná mágia má problémi za normálnych okolností spolupravcovať s vodným, vzdušným a zemným elementom. A špecializáciou dokonca stráca aj kúzelný aspekt ľadovej alebo ohnivej mágie. Aj napriek potrebe ničenia vie spolupracovať z tvorivou a jej pravou súčasťou je morfovacia mágia. Aj keď špecializáciou môžu stratiť aj tieto zložky.

( 5 stupeň)  1, Povolávač stráca kúzla s aspektom ľadovej mágie a začína sa špecializovať na ritualne povolávanie.
(12 stupeň) a,Nektomant  stráca kúzla s aspektom ohnivej mágie a špecializuje sa na vskriesovanie rôznych nemŕtvich, pričom sa sám stáva nemŕtvim.

(12 stupeň) b, Demonolgista stráca kúzla s aspektom morfovecej mágie a špecializuje sa na povolávanie rôznych démonov.
 
( 5 stupeň)  2, Mind controler stráca kúzla s aspektom morfovacej mági a začína sa špecializovať na kontrolu mysle a rituálne obrady.
(12 stupeň) a, Loutkař stráca kúzla s aspektom ohnivej mágie a špecializuje sa na ovládanie mysle iných pričom sa vie zmocniť  tela iných a používať ho ako vlastné.
(12 stupeň) b, Rezač duší stráca kúzla s aspektom ľadovej mágie a špecializuje sa na poškodzovanie iných, preklínanie...
 
( 5 stupeň)  3, Ničiteľ  stráca kúzla s aspektom tvorivej mágie a začína sa špecializovať na boj v armáde alebo na hromadné ničenie.
(12 stupeň) a, Bojový mág stráca kúzla s aspektom morfovacej mágie a začína sa špecializovať na bojové hromadné kúzla a boj armáde.
(12 stupeň) b, Dominátor si vyberá či stratí ohňový alebo ľadový aspekt mágie a špecializuje sa na ničenie a bojovanie hromadne ale má možnosť zvoliť si 3 bojové formy na základe zvolenej elemetálnej mágie.

________________________________________________________________________

Tvorivá (kreatívna) - Mágia ktorá je asi najmenej obmedzená. Tí, čo dokážu ovládať túto mágiu vytvárajú kúzelné predmety, pergameny, brnenia, domy, bytosti ... (Tento druh mágie vyhľadávajú ľudia nadaný na určitý talent, ktorý túžia tvoriť a nebyť obmedzovaný.)

( 5 stupeň)  1, Obrazotvorca má prístupné všetky druhy mágie a začína sa špecializovať na kreslenie obrazcov alebo kúzelných pergamenov.
(12 stupeň) a, Zvitkotvorca stráca kúzla s aspektom morfovacej mágie a špecializuje sa na zaklínanie kúzel do pergamenov.
(12 stupeň) b, Magický maliar 
má prístupné všetky druhy mágie a špecializuje sa na kreslenie magických obrazcov na predmety. Nedokáže však zakresliť všetky prístupné kúzla.
 
( 5 stupeň)  2, Tvorca bojových predmetov 
má prístupné všetky druhy mágie a začína sa špecializovať na tvorbu pre boj potrebných predmetov.
(12 stupeň) a, Zbrojotvorca
má prístupné všetky druhy mágie a špecializuje sa na tvorbu a očarovávanie častí zbroje.
(12 stupeň) b, Zbraňotvorca
má prístupné všetky druhy mágie a špecializuje sa na tvorbu a očarovávanie zbraní.

( 5 stupeň)  3, Kreativista  má prístupné všetky druhy mágie a začína sa špecializovať na vytváranie okrasných predmetov alebo výmyslov nových predmetov. 

(12 stupeň) a, Krásnotvorca má prístupné všetky druhy mágie a špecializuje sa na tvorbu a očarovávanie okrasných predmetov (náušnice, prstene, náramky...).
(12 stupeň) b, Magický Vynálezca má prístupné všetky druhy mágie a špecializuje sa na tvorbu a očarovávanie predmetov ktoré sám vymyslí. Tento druh nemá hranice.

_______________________________________________________________________

Morfovacia - mágia umožňujúca meniť sa na zvieratá, iných ľudí, magické bytosti a iné. Táto mágia sa považuje za jednu z najsilnejších no je len málo tých, ktorý majú na ňu ozajstné nadanie (Tento druh mágie vyhľadávajú ľudia, ktorý sú málo vyrovnaný zo svojou podstatou a túžia byť niečím iným.)

Morfovacia mágia nemá jasne definované aké aspekty má alebo nemá. Jediný aspekt , čo nemá je Tvorivý aspekt. Ostatné sa náhodne určujú.

( 5 stupeň)  1, Mikromorf špecializuje sa na premeny v malé organizmy. Nemôžu však dosiahnuť veľkosť mikroskopického organizmu. Najväčšou výhodou je že sa nemusia meniť iba v 1 jedinca ale vo velké množstvo jedincov.
(12 stupeň) a, Nemagický mikromorf je to zameranie na malé nemagické organizmy. Výhodou je, že si sami vyberú aký element bude charakteristický pre jednotlivé formy. Na druhú stranu nie sú schopný mať formu z aspektom svetlej alebo temnej mágie.
(12 stupeň) b, Magický mikromorf
je to zameranie na malé magické organizmy. Nevýhodou je, že si sami nemôžu vyberať aký element bude charakteristický pre jednotlivé formy. Ide čiste o náhodnú záležitosť. Na druhú stranu sú schopný mať formu aj z aspektom svetlej alebo temnej mágie.

( 5 stupeň)  2, Medius špecializuje sa na premeny v stredne veľké organizmy. Výhodou je že môže meniť aj vo viacej jedincov, ale vo výrazne menšom množstve oproti Mikromorferom.
(12 stupeň) a,
Nemagický medius  je to zameranie na stredné nemagické organizmy.Výhodou je, že si sami vyberú aký element bude charakteristický pre jednotlivé formy. Na druhú stranu nie sú schopný mať formu z aspektom svetlej alebo temnej mágie.
(12 stupeň) b, Magický medus je to zameranie na stredné magické organizmy. Nevýhodou je, že si sami nemôžu vyberať aký element bude charakteristický pre jednotlivé formy. Ide čiste o náhodnú záležitosť. Na druhú stranu sú schopný mať formu aj z aspektom svetlej alebo temnej mágie.

( 5 stupeň)  3, Megamorf špecializuje sa na premeny vo veľké organizmy. Môžu sa však meniť len v počte jeden.
(12 stupeň) a, 
Nemagický Megamorf  je to zameranie na veľké nemagické organizmy.Výhodou je, že si sami vyberú aký element bude charakteristický pre jednotlivé formy. Na druhú stranu nie sú schopný mať formu z aspektom svetlej alebo temnej mágie.
(12 stupeň) b, Magický megamorf
je to zameranie na veľké magické organizmy. Nevýhodou je, že si sami nemôžu vyberať aký element bude charakteristický pre jednotlivé formy. Ide čiste o náhodnú záležitosť. Na druhú stranu sú schopný mať formu aj z aspektom svetlej alebo temnej mágie.

________________________________________________________________________

Elementálna - Ktorá sa môže špecalizovať na 5 elementálnych síl. Pokiaľ sa nešpecializuje a je elementálnym mágom je všestranný, no nikdy nedosiahne úrovne špecializovaných mágov. (Tento druh mágie vyhľadávajú ľudia všestranný a praktický)

Elementalisti pracujú zo všetkými elementami a tak isto majú v moci aj morfovaciu a tvorivú mágiu. No ku svetelnej a temnej sa im, pokiaľ sa nešpecializujú, uzavrel prístup. Nie sú však v nevýhodnom postavení.Dokázali zvládnuť prepojiť elementy, ktoré za normálnych okolností nespolupracujú a pri druhotnej špecializácii dokonca k nim pridali aj 3 prvok. Čo ich zrovnoprávňuje z inými elementalistami aj napriek tomu, že ich maximálny level na nešpecializovaných kúzlach je 5.

( 5 stupeň)  1, Učenec piesku zvládol skombinovať zemný a veterný element. Je to veľmi výhodná kombinácia preto, že piesok sa dokáže efektývne a rýchlo presúvať na rozdiel od zemného elementu a je pevnejší + spôsobuje masívnejšie škody ako vzdušný element tak isto svojou jedinečnosťou prenikne aj iba zemým alebo iba vzdušným štítom.
(12 stupeň) a, Učiteľ ľadového piesku  dokázal dotiahnuť svoje vedomosti na vysokú úroveň a pripojiť už ku tak silnému piesku ľadový element. Čo mu umožnilo vytvoriť efektívne ostne, ktoré sú pevnejšie ako kamenné. Tak isto je výhodne aj to, že túto kombináciu zastaví len 3 kombinovaný štít proti elementom.
(12 stupeň) b, Učiteľ ohnivého piesku dokázal dotiahnuť svoje vedomosti na vysokú úroveň a pripojiť už ku tak silnému piesku ohnivý element. Čo mu umožnilo vytvoriť horúcu masu piesku. Tak isto je výhodne aj to, že túto kombináciu zastaví len 3 kombinovaný štít proti elementom.

( 5 stupeň)  2,  Učenec pary zvládol skombinovať vodný a ohnivý element. Je to veľmi výhodná kombinácia preto, že je para dokáže oslabiť vnímavosť nepriateľa najmä, keď sa kondenzuje do pary. Poprípade je možné ju udržovať vo viac ako 100 stupňovej teplote a tým spôsobovať značné škody. Tak isto svojou jedinečnosťou prenikne aj iba vodným alebo iba ohnivým štítom.
(12 stupeň) a, Učiteľ ľadovej pary dokázal dotiahnuť svoje vedomosti na vysokú úroveň a pripojiť už ku tak silnej pare ľadový element. Čo mu umožnilo udržiavať paru, podľa potreby v tuhom alebo pevnom skupenstve. Účinok ľadovým kúzel je tak isto výrazne efektývnejší po zásahu parov.Tak isto je výhodne aj to, že túto kombináciu zastaví len 3 kombinovaný štít proti elementom.
(12 stupeň) b, Učiteľ rezavej pary dokázal dotiahnuť svoje vedomosti na vysokú úroveň a pripojiť už ku tak silnej pare vzdušný element. Čo mu umožnilo vytvoriť efektívne oslepenie nepriateľa v ktorom ho čakajú ako britva ostré prúdy vzduchu. Tak isto je výhodne aj to, že túto kombináciu zastaví len 3 kombinovaný štít proti elementom.

( 5 stupeň)  3, Učenec kryštáľu zvládol skombinovať zemný a ľadový element. Je to veľmi výhodná kombinácia preto, že kryštáľ podľa stupňa kúzla môže dosiahnuť až tvrdosť diamantu. Takže sa stáva prakticky nerozbitným. Okrem iného je možné ho aj použiť na vytváranie zbraní, zbroje, či hradov Tak isto svojou jedinečnosťou prenikne aj iba zemným alebo iba ľadovým štítom.
(12 stupeň) a, Učiteľ temného kryštálu dokázal dotiahnuť svoje vedomosti na vysokú úroveň a pripojiť už ku tak krištáľu ťemný element. Čo mu umožnilo pomocou kryštáľu vysávať z obetí život aj mágiu. Tak isto je výhodne aj to, že túto kombináciu zastaví len 2 kombinovaný štít proti elementom a temnej mágii .
(12 stupeň) b, Učiteľ svetlého kryštálu dokázal dotiahnuť svoje vedomosti na vysokú úroveň a pripojiť už ku tak silnému krištáľu svetelný element. Čo mu umožnilo liečiť nie len seba ale aj svojich spojencom a zbavovať ich nákazy, prekliatí a iných temných kúzel. Okrem toho svetelný krištáľ dodáva aj bonusy. Tak isto je výhodne aj to, že túto kombináciu zastaví len 2 kombinovaný štít proti elementom a svetelnej mágii.

________________________________________________________________________

Zemná (kamenná) - mágia zeme a rastlín. Kúzelníci ovládajúci túto mágiu ovládajú zem v pravom zmysle. (Tento druh mágie vyhľadávajú ľudia kľudnej a vyrovnanej povahy so vzťahom ku prírode)

Zemná mágia dokáže pri špecializácii ovládnuť morfovaciu alebo tvorivú mágiu, ba pri jednej dokážu aj temnú. Sú však elementy, ktoré nedokážu využívať ako je ľad a z časti vietor. Dokážu tak isto využívať aj svetelnú mágiu a na ich strane sú element vody a ohňa. 

( 5 stupeň)  1, Zemný kombinovateľ  je zameraný na kombináciu zemnej a buď temnej alebo vodnej mágie. Líši sa to tým, že spojením tých dvoch prvkov vytvorí úplne nový prvok, ktorý má nové a jedinečné vlastnosti. Okrem toho proti tejto spojenej mágii nefunguje štít proti jednotlivým elementom.Týmto zameraním získava kúzelník aj prvok tvorivej mágie a tým dokáže povolávať elementálov vo svojom zameraní.
(12 stupeň) a, Drevivec je zameraný na spojenie zemnej a vodnej mágie z ktorej vytvorí jedinečný plvok. Drevo. Táto kombinácia má mnoho výhod, napríklad zemná a vodná mágia prakticky nedokáže poraziť. Je možné ju využívať aj vytváranie sôch alebo aj domu.  Má ale silnú slabosť proti ohnivej alebo magmatickej mágii.   
(12 stupeň) b, Magnetovec  je zameraný na kombináciu zemnej a temnej mágie z ktorej vytvorí jedinečný prvok. Zem sa zhustí, stmavne a zmení sa na magnet. Pomocou tejto mágie dokáže priťahovať a odpudzovať akékoľvek predmety z obsahom kovu.  Túto mágiu je veľmi ťažké poraziť. Nemá prirodzeného nepriateľa ale dokáže ju potroške zničiť každá mágia.    

( 5 stupeň)  1, Kameňotvorca sa naučí využívať tvorivú mágiu. Veľkou výhodou je, že pri špecializácii nestráca žiaden aspekt mágie. Hlavná sila tohoto zamerania je v tvorení predmetov
 (12 stupeň) a, Kamenný vojak pri tejto špecializácii je kúzelník schopný vyrábať Zbrane ako sú meče alebo palcáty. Tak isto sa naučí vyrábať aj časti zbroje. Veľkou výhodou je že tieto zbrane a zbroje môžu využívať aj iný ako len samotný čarodej, takže je možné zásobiť celé vojsko. Na vyšších stupňoch tejto mágie dokáže mág pretvárať kameň na kov.
(12 stupeň) b, Kamnenný staviteľ ak sa niekto dá na túto špecializáciu tak takisto ako pri samotnej morfovacej mágii stráca hranice toho, čo môže z kameňa vyrobiť a čo nie. (od bojových kamenných sôch cez kamenné katapulty až po obrovské kamenné pevnosti.)

( 5 stupeň)  2, Kamenný morfovač sa  naučí ako využiť morfovaciu mágiu vo svoj prospech. A tým získa prístup ku vyvolávaniu kamenných elementov alebo ku samotnej kamennej bojovej forme.
(12 stupeň) a, Kamenný privolávač pri tejto špecializácii je schopný kúzelník vytvoriť z kameňa vlastnú armádu prakticky neobmedzených rozmerov, ktorá však nedokáže lietať. Na vyšších stupňoch dokáže aj kameň pretvoriť na iné druhy kovu.
(12 stupeň) b, Kamenný golém ak má niekto túto špecializáciu nájde cestu ako si za pomoci kameňa úplne pretvoriť vlastnú podobu. Na vyšších stupňoch dokáže aj kameň pretvoriť na iné druhy kovu.

_________________________________________________________________________

Vodná - mágia ovládajúca element vody. Patrí skôr ku obrannej mágii no žiadna mágia ich v obrane neprekoná. (Tento druh mágie vyhľadávajú ľudia, kľudnej až flegmatickej povahy)

Vodná mágia je dobre vyvážená a považuje za bežné využívať nie len temnej ale aj svetelnej mágie. No Tvorivú a Morfovaciu časť získajú až špecializáciu. Oponentný element je oheň. Zo zemným elementom dokáže spolupracovať len obmedzene, ale inak dokáže spolupracovať z ľadovým a vzdušným elenmentom bez najmenších problémov.

( 5 stupeň)  1, Vodný kombinovateľ  je zameraný na kombináciu veternej a buď temnej alebo zemnej mágie. Líši sa to tým, že spojením tých dvoch prvkov vytvorí úplne nový prvok, ktorý má nové a jedinečné vlastnosti. Okrem toho proti tejto spojenej mágii nefunguje štít proti jednotlivým elementom.Týmto zameraním získava kúzelník aj prvok tvorivej mágie a tým dokáže povolávať elementálov vo svojom zameraní.
(12 stupeň) a, Blátivec špecializuje sa na kombináciu vodnej a zemnej mágie, ktorých spojením vytvára jedinečný prvok blato. Je prakticky imúnna voči fyzickému poškodeniu, preto je výhodná na obranu. Tak isto je možné pomocou blativej mágie vytvárať blátivých elementálov. Voči jednotlivým elementom má nevýhody, ale nedá sa úplne zastaviť. 
(12 stupeň) b, Kyseliňan špecializuje sa na kombináciu vodnej a temnej mágie. Toto spojenie prináša nečakaný účinok. Mení sa na silnú žieravinu, ktorá sa preleptá prakticky čímkoľvek. Najväčší účinok má proti tejto mágii ľadová a za búrlivého, prskavého efektu aj vodná mágia.

( 5 stupeň)  2, Pacifista sa vydal na dráhu pasívneho alebo obranného boja. Dokáže ovládať aspekt tvorivej mágie, takže sa jeho tvorivosti medze príliš nekladú.
(12 stupeň) a, Iluzonista sa vydal na dráhu ilúzii za, ktoré sa rád skrýva. Vo svojej predstavivosti nie je nejak obmedzovaný. Nenechaj te sa však pomýliť, že by nedokázal ublížiť, on si však iba vyberá pe neho schodnejšiu, pacifistickú cestu.     
(12 stupeň) b, Bublináč  sa bráni pomocou bublín, ktoré slúžia  ako efektívne štýty, ktoré často neprerazí ani kombinovaná mágia. Tak isto dokáže tieto štíty roztiahnuť do obrovských rozmerov. V kobinácii z temnou mágiou je to ale smrteľný nepriateľ. 

( 5 stupeň)  3, Vodný mórfovač  touto špecializáciou sa kúzelníkovi otvára možnosť využívať morfovaciu zložku mágie.
(12 stupeň) a, Pán morí je zameraný na všestrannosť morí, je schopný vyvolávať vodných elementálov, má vlastnú vodnú formu a na boj využíva väčšinou okolitú vodu. Tak isto je schopný vytvárať aj dosť efektívne vodné štíty.
(12 stupeň) b, Klonovač je zameraný na vytváranie svojich, alebo iných klonov. Vytvára ich pomocou vody a každý je schopný samostatnej existencie. Na vyššom stupni postupne získavajú klony schopnosť brániť sa, útočiť a aj samostatne myslieť. Takže postupom času je klonovač schopný vytvoriť si armádu vlastných klonov z určitým množstvom kúzel.  

_________________________________________________________________________

Ohnivá - mágia ovládajúca element ohňa jej proťajškom je vodná mágia. Patrí ku ničivej mágii. V tomto ohľade je jej jediným konkurentom ničivá mágia. No ohnivá mágia pôsobí skôr na veľké plochy. (Tento druh mágie vyhľadávajú ľudia s potrebou ničiť, sú nevyspytateľný a náladový)

Ohnivá mágia je dosť problémová. Nie je schopná zmiešať sa zo svetlou mágiou a asi kvôli potrebe ničenia, má veľké problémy z tvorivou mágiou. Na druhú stranu je sčasti spojená z temnou mágiou a pomerne ľahko využiť aj morfovaciu mágiu. Z elementou je opozitom vodná a ľadová mágia. Zemná je silný spojenec a z obmedzením aj vzušný element.

( 5 stupeň)  1, Ohnivý kombinovateľ  je zameraný na kombináciu veternej a buď temnej alebo zemnej mágie. Líši sa to tým, že spojením tých dvoch prvkov vytvorí úplne nový prvok, ktorý má nové a jedinečné vlastnosti. Okrem toho proti tejto spojenej mágii nefunguje štít proti jednotlivým elementom. Týmto zameraním získava kúzelník aj prvok tvorivej mágie a tým dokáže povolávať elementálov vo svojom zameraní.
(12 stupeň) a, Magmatovec je zameraný na kombináciu ohňa a zeme z ktorých vzniká magma. Je ťažké proti nej bojovať pretože dokáže vytvárať magmatických elementálov, ktorých nezastavý ani fyzické poškodenie a proti jednotlivým elementom je značne vo výhode.
(12 stupeň) b, Temný ohnivec  je zameraný na kombináciu ohňa a temnej mágie. Týmto spojením vzniká jedinečný takmer neuhasiteľný čierny oheň. Dá sa uhasiť len pôsobením množstva vody a svetelnej mágie, čo nie je príliš obvyklá kombinácia. 

( 5 stupeň)  2, Ohnivý morfovač získa prístup k vyvolávaniu ohnivých elementov alebo ku samotnej ohnivej bojovej forme.
(12 stupeň) a, Ohnivý privolávač pri tejto špecializácii je schopný kúzelník vytvoriť z ohňa vlastnú armádu prakticky neobmedzených rozmerov, ktorá sa špecializuje na plošný boj a lety na krátke vzdialenosti.

(12 stupeň) b, Pekelník ak má niekto túto špecializáciu nájde cestu ako si za pomoci ohňa úplne pretvoriť vlastnú podobu. Neskôr sa dokáže naučiť aj lietať na krátke vzdilenosti. Na vysokom levely sa s týchto mágov stávajú mocný démoni, ktorý majú spojencov v samotnom pekle.

 ( 5 stupeň)  3, Ohnivý ničiteľ  špecializuje sa na ničenie za pomoci ohňa na veľkých plochách alebo z ohromnou silou.  
(12 stupeň) a, Ohnivý živel sa špecializuje na využitie ohňa na plošný demidž a aj na veľké vzdialenosti.
(12 stupeň) b, Drakodych  Dosiahol vysokú úroveň vo svojom učení. Je schopný rozpáliť svoj oheň do takej teploty, že taví všetko čoho sa dotkne, dokonca aj kameňe a kov. Na vysokej úrovni sa jeho oheň vyrovná dračiemu dychu, až do takej miery že sa zmení postupne na draka.

________________________________________________________________________

Ľadová - ovládajúca element ľadu. (ľad nie je súčasťou vodnej mágie lebo pracuje na inom princípe) Oponentom a sokom je ohnivá mágia a konkurent v zabíjaní je temná (ničivá mágia) Oproti temnej mágii sa líši tým, že je skoro úplne zbavená povolávania. Jej výhodou je, že dokáže vytvárať predmety, ovládať niektoré bytosti, vytvárať ľadový oblek a tak ďalej. (Tento druh mágie vyhľadávajú chladnokrvný vypočítavý ľudia túžiaci po moci. Pozor sú však veľmi inteligentný a cieľavedomí)

Ľadová mágia nie je schopná spolupracovať z ohnivou, zemnou a svetelnou mágiou. Naopak je bežné, že spolupracuje z veternou a vodnou. Špecializáciou sa otvoria obzory, ktoré umožňujú spoluprácu z temnou, tvorivou a morfovaciou mágiou a podľa toho sa rozdeľujú. Vyšia špecializácia neprináša nový aspekt mágie ale ani ho neodoberá.

( 5 stupeň)  1, Ľadotvorca sa naučí využívať tvorivú mágiu. Veľkou výhodou je, že  pri špecializácii nestráca žiaden aspekt mágie. Hlavná sila tohoto zamerania je v tvorení predmetov.
 (12 stupeň) a, Ľadový vojak pri tejto špecializácii je kúzelník schopný vyrábať Zbrane ako sú meče, luky alebo kuše. Tak isto sa naučí vyrábať aj časti zbroje. Veľkou výhodou je že tieto zbrane a zbroje môžu využívať aj iný ako len samotný čarodej, takže je možné zásobiť celé vojsko.
(12 stupeň) b, Ľadový staviteľ ak sa niekto dá na túto špecializáciu tak takisto ako pri samotnej morfovacej mágii stráca hranice toho, čo môže z ľadu vyrobiť a čo nie. (od bojových ľadových sôch cez ľadové katapulty až po obrovské ľadové pevnosti, ktoré dokážu aj vzniesť do vzduchu.)

( 5 stupeň)  2, Ľadový morfovač sa  naučí ako využiť morfovaciu mágiu vo svoj prospech. A tým získa prístup ku vyvolávaniu ľadových elementov alebo ku samotnej ľadovej bojovej forme.
(12 stupeň) a, Ľadový privolávač pri tejto špecializácii je schopný kúzelník vytvoriť z ľadu vlastnú armádu prakticky neobmedzených rozmerov, ktorú dokáže neskôr dostať aj do vzduchu.
(12 stupeň) b, Ľadový titán ak má niekto túto špecializáciu nájde cestu ako si za pomoci ľadu úplne pretvoriť vlastnú podobu. Neskôr sa dokáže naučiť aj lietať.

 5 stupeň)  3, Ľadový ničiteľ pri tejto špecializácii prevážila potreba ničenia a síce samotného temna. To či kúzelník chce ničiť na veľkých plochách,vzdialenostiach, alebo chce na svoje obete vidieť je už záležitosť vyššej špecializácie.
(12 stupeň) a, Ľadový živel pri tejto špecializácii dokáže kúzelník zničiť obrovské plochy, pretože ako svojho pomocníka má počasie. (ľadová búrka, ľadové tornádo...)
(12 stupeň) b, Ľadový vrah má najviac ľadové a temnou mágiou skazené srdce. Spoje obete zabíja na malé vzdialenosti za pomoci ľadu tmavého ako noc.

_______________________________________________________________________

Vzdušná - ovláda element vzduchu a vetra. Je to mágia ideálna pre pacifistov. Výhodná je aj tým, že pomocou nej sa dá cestovať na veľké vzdialenosti , veľkou rýchlosťou prakticky bez spotreby magickej energie. Netreba ju však podceňovať pretože vie byť aj poriadne ničivá.  (Tento druh mágie vyhľadávajú ľudia veselej mysle, ktorý sú neskrotný a nemajú radi násilie)

Veľkou výhodou je aj to že, má prístupnú morfovaciu, tvorivú, svetelnú aj temnú zložku. Z elementov nemá oponenta, no dokáže sa kombinovať len obmedzene zo zemnou a ohnivou zložkou. Spojencami sú ľadová a vodná mágia.

( 5 stupeň)  1,Vzdušný kombinovateľ je zameraný na kombináciu veternej a buď  temnej alebo vodnej mágie. Líši sa to tým, že spojením tých dvoch prvkov vytvorí úplne nový prvok, ktorý má nové a jedinečné vlastnosti. Okrem toho proti tejto spojenej mágii nefunguje štít proti jednotlivým elementom. Týmto zameraním získava kúzelník aj prvok tvorivej mágie a tým dokáže povolávať elementálov vo svojom zameraní.
(12 stupeň) a, Búrkovec je zameraný na kombinovanie vzduchu a vody. Toto spojenie vytvára jedinečný prvok búrku spojenú  s cyklónmi a dokonca ak je vyvolanie búrky správne načasované, vznikajú ako vedľajší produkt blesky. Voči nim zatiaľ neexistuje účinná mágia. Tak isto si môže vyvolať elementála. Táto kombinácia je ťažko poraziteľná ba dokonca tažko zraniteľná. 
(12 stupeň) b, Jedovatý parovec  je zameraný na kombináciu vzdušnej a temnej mágie, ktorá vytvára jedinečný prvok jedovatú paru. Je veľmi ťažké voči tejto mágii brániť sa, preto že sa dá uspôsobiť tak, že jedovatý vzduch bude úplne bez  zápachu a farby. O tom ako proti tejto mágii bojovať je ťažké diskutovať preto, že jediný spôsob ako jedovatú paru zbaviť jedu je zapáliť oheň. No ak sa tak stane nastane silná explózia.  

( 5 stupeň)  2, Vzdušný pacifista touto špecializáciou nezíska kúzelník prístup ku žiadnej novej mágii. Ide skôr o to, že na úkor zranení, ktoré spôsobí si zvýši obranu.
(12 stupeň) a, Odpudzuvač je špecialista na nazhromaždenie množstva mágie, ktorú dokáže v sekunde vymrštiť. Takže sa k nemu nedostane prakticky žiadny projektil a nezasiahne ho žiaden fyzický útok. tento štýl obrany však neplatí proti mágii. Je treba však povedať, že rovnoko silne ako vie vypustiť enrgiu ju dokáže aj nasať, takže sa nepriateľ môže v zlomku sekundy ocitnúť pred samotným kúzelníkom.
(12 stupeň) b, Portovač sa špecializuje na úteky. Ako jediný sa dokáže prenášať na krátke aj dlhé vzdialenosti + dokáže preniesť aj niekoho v blízkosti. Tak isto má výhodu toho, že sa vie zneviditeľniť. Tak isto na vysokom stupni sa stáva prakticky nezraniteľným, pretože jeho telo sa skrátka stáva vzduchom. 

( 5 stupeň)  3, Vzdušný bojovník touto špecializáciou nezíska kúzelník prístup ku žiadnej novej mágii. Ide skôr o to, že na úkor obrany, ktorú má si zvýši spôsobené zranenia.
(12 stupeň) a, Vzdušný meňavec sa zameral na využitia vetra v bojový a úžitkový účel. Ako jeden z mála vie lietať vo svojej podobe a dokáže túto schopnosť prepožičať aj iným Tak isto sa naučil aj ako sa stať súčasťou tornáda a iné. 
(12 stupeň) b, Vzdušný rezač sa zametral na prudkosť vetra. Dokáže zrýchliť a sústrediť vietor natoľko, že je ostrý ako najostrejšia britva. Trpí však nedostatkom ochrany, takže by sa dalo povedať, že na úkor svojej obrany si zvýšil 2-3 x svoj už tak zvýšený útok. 

________________________________________________________________________