Choď na obsah Choď na menu
 


Návod k aréne

Boj v jednoduchosti sa dá rozdeliť na prípravnú fázu a bojovú fázu ktorá pozostáva z 6 častí alebo 3 fázy.

Prípravná fáza

Počas tejto fázy si každý z duelantov môže pripraviť 3 ľubovolné neútočné kúzla (na túto fázu tabuľka rýchlosti kúzliacich neplatí)

Bojová fáza

Začína hráč podľa dohody. (Tu platí tabuľka rýchlosti kúzliacich).

1.časť (1. fáza - útok/ kúzlenie) - Zakúzli hráč č.1

2.časť (2. fáza - obrana/ kúzlenie) - Hráč č.2 smie zakúzliť neútočné kúzlo

3.časť (3. fáza - vyhodnotenie) - Dohliadajúci vyhodnotí situáciu

4.časť (1. fáza - útok/ kúzlenie) - Zakúzli hráč č.2

5.časť (2. fáza - obrana/ kúzlenie) - Hráč č.1 smie zakúzliť neútočné kúzlo

6.časť (3. fáza - vyhodnotenie) -  Dohliadajúci vyhodnotí situáciu

Takto sa pokračuje až kým súboj neskončí.

 

V prípade, že majú duelujúci rozdiel podľa tabuľky rýchlosti kúzenia 2b v tom prípade má daný plusový kúzliaci + jednu 1. a 2. fázu podľa toho v ktorej časti sa nachádza a či začínal (ak začínal má 2x 1.časť a 2x 5.časť ak šiel druhý 2x 2.časť a 2x 4.časť)

Ak je rozdiel rýchlosti 4b daný kúzliaci má + dve 1. a 2. fázy (princíp je rovnaný)

Pozor!!! v prípade ak v časti 3 je vyhodnotený zásah s nejakým efektom často sa stáva že hráč v časti 4 musí reagovať na dané poranenie/ efekt a tým nevyužíva svoju možnosť útoku. V takomto prípade sa stráca časť 5 a pokračuje sa od časti 1.

( to platí aj v prípade, že má hráč dve fáze 1. a 2. !!!)

Príklad

1.časť - útok hr. č.1 

2.časť - obrana hr. č. 2

3.časť - obrana hráča č.2 vyhodnotená ako neúspešná zo zásahom a efektom

4.časť - reakcia hr. č 2 na zasiahnutie

 5.časť - X

6.časť - X

1.časť - útok hr. č. 1

atď...

 

Tabuľka rýchlosti kúzlenia

 Sv 0  Te 0 Mo 0 El +1 Ze -2 Vo 0 Oh 0 Ľa -1 Vz +2
Sp
-1 Po
-1 Mi +2 Pi
0 Zk
-1 Vk
0 Ok
0 Ľt
-1 Vk
+1
Ps
 0 Mi 0 Me  0 Pa +2 Ka -2 Pa +1 Om -1  Ľm -1 Pa +2
Vs +1 Ni
+1 Mx
-2 Kr
+1 Km
-2 Vm
-1 On +1  Ľn -1 Vm +2