Choď na obsah Choď na menu
 


Misie - legenda

(A1)Príkladová misia (7.8-17.8)/3-5/ - (4-6) / 5 = 5, Iné: X [prebieha] - R *

 (1,2)            3                 ( 4 )       / 5 /    -    (6)  /  7  = 8,     9          [10]   - 11 12


 1.  Stupeň misie - tento údaj je jeden z najdôležitejších pretože určuje obtiažnosť misie. Je niekoľko obtiažností väčšinou sú ale iba od A - E ( F-H sa už prakticky nedajú splniť za bežných okolností). A obtiažnosť je najnižšia a dáva sa plniť aj neskúseným kúzelníkom. 
 2. Priorita misie - udáva to ako naliehavo treba splniť misiu. Ak sú misie s prioritou 3-5 nie sú prístupné 1-2. Označuje sa  1- 5. 1 - misia nie je podstatná, 2 - od tejto misie závisí len zlepšenie situácie (tento stupeň majú aj misie z dlhým časom na plnenie. 3 -  Misia je v poradovníku (za 4-5) 4 - Misiu treba urýchlene splniť .5 - Neodkladná misia (misia s prioritou).
 3.  Názov misie - je často záhadný preto je dobré pozrieť si bližšie informácie v komentoch pod rozdelením.
 4. Dátum aktuálnosti - tento údaj hovorí, kedy je misia aktuálna. Väčšinou je to dátumový údaj po ktorého vypršaní je misia zmazaná. Rok sa udáva len v špeciálnych prípadoch. Občas je tento údaj uvedený v období kedy je aktuálny napr. Jar, dušičky...Takéto misie sa nemažú pretože sú aktuálne v určitej perióde.
 5. Predpokladaný počet dní - určuje koľko asi dní bude misia trvať. Začiatočný údaj je najnižší počet dní a posledný je najvyšší predpokladaný. To neznamená, že sa misia nemôže predĺžiť.
 6. Odporúčaný level - je to údaj ,ktorý udáva najnižší (prvé číslo) a najvyšší (druhé číslo) level potrebný na túto misiu. Toto je však len odporúčanie. Je samozrejme len dobre keď je na misii aj vyšší  stupeň. Pre mágov sa udáva ich stupeň + 15 (takže mág je 16)
 7. Odporúčaný počet - udáva koľko kúzelníkov by sa malo na túto misiu vydať aby ju zvládli. Ak je v týme niekto slabší je dobré aby šlo viac členov a naopak.
 8. Koeficient úspešnosti - POZOR tento údaj je dosť podstatný. Pokiaľ nemáte koeficient rovný, alebo vyšší je vaša misia vopred odsúdená na neúspech. Koeficient dostanete tak, že sčítate stupne jednotlivých členov a vydelíte to počtom kúzelníkov idúcich na misiu. 
 9. Iné - tento údaj udáva aké iné požiadavky sú na misiu. Môžu to byť predmety, zručnosti, potrebné atribúty a iné ďalšie. Pokiaľ nie je žiaden špeciálny požiadavok udáva sa X ako je to v príkladovej misii.
 10. Stav misie - je to údaj o tom v akom stave sa práve nachádza misia. Tento údaj sa vždy neudáva. Najčastejšie sú ale označenia prebieha - niekto ju momentálne plní. Pozastavená - kvôli komplikáciám je misia odložená, Stojí - to sa udáva pri cyklických misiách. Aktuálna - tak isto sa udáva pri cyklických misiách počas toho keď sú aktuálne. Splnená - čaká na preradenie do splnených misii (vtedy je tento údaj oranžovou). Tento status sa priebežne mení.
 11. Rezervácia - toto nie je pravidelný údaj. Udáva sa iba ak sa niekto pripravuje na misiu.
 12. Hviezdička - tento údaj sa udáva len málokedy. Je to odkaz na informácie, ktoré získal neúspešný alebo poloúspešný plniteľ misie. Tak isto sa takto udáva aj rýchla zmena, ktorá nebola v zadaní. Ku informáciám sa do sa dostanete kliknutím na hviezdičku
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.