Choď na obsah Choď na menu
 


Vysvetlívky

Farebné rozlýšenie kategórii  kúziel

( vybraná mágia) - zameranie na mágiu pričom je počet u jednotlivých druhov mágie rozličný.(do 3st učiteľ/kniha/ samoštúdium.  4-5st pomocou pergamenu, knihy inak nejde bez učiteľa)

(zmiešaná)- kombinovaná z inou mágiou. Vzásade je tvorená silnejším a slabším prvkom. Silnejší je tan na ktorý je zameraný a slabší je nezameraný. (do 3st učiteľ/kniha/ samoštúdium.  4-5st pomocou pergamenu, knihy inak nejde bez učiteľa)

(antimagia) - útočná mágia proti jednému druhu mágie (pri opozitnej mágii zvýšená efektivita. To značí svetelná - temná, oheň - ľad... ) (do 3st učiteľ/kniha/ samoštúdium.  4-5st pomocou pergamenu, knihy inak nejde bez učiteľa) 

(protimágia) - obranná mágia proti jednému druhu mágie. (pri opozitnej mágii zvýšená efektivita. viz. vyššie)(do 3st učiteľ/kniha/ samoštúdium.  4-5st pomocou pergamenu, knihy inak nejde bez učiteľa)

(špecializácia) - Prvotne špecializované kúzla. Môžu dosiahnuť maximálne 5 levelu.

(do 2st pomocou pergamenu, knihy inak nejde bez učiteľa)

(druhoná špecializácia)- Druhotne špecializované kúzla. Môžu dosiahnuť maximálne 3 levelu.(1st pomocou pergamenu, knihy inak nejde bez učiteľa)

(mimozameranie) - kúzla mimo zameranie, ktoré by sa normálne daný kúzelník alebo mág nemohol naučiť. Môžu dosiahnuť maximálne 3 levelu (nejde bez učiteľa).

(vlastné) - dostatočne skúsený mág dokáže vytvoriť  kúzlo, ktoré nik pred tým nevymyslel. (na 1lv,6lv,11lv,16lv,21lv - mága). Pozor je to však náročné a často, krát je kúzlo absolútne nepoužiteľné. Môžu dosiahnuť maximálne 3 levelu. (takéto kúzlo má pre daného mága, ktorý ho vytvoril minimálne energetické  nároky.)

 

Farebné rozlíšenie stupňov kúzel

(1st), (2st), (3st), (4st), (5st), (6st), (7st), (8st), / epické/ (9st), (10st), (11st), (12st)

 

 Úlohy kúziel po obsahovej stránke

(1st) - Zber základných informácií

(2st) - Porovnávanie, zoraďovanie, rozobratie riešenia podstatnej otázky

(3st) - Diskusia, pokus, selekcia a následné zoradenie

(4st) - Analýza, hodnotenia z následným výstupom a získavanie hlbších informácii na danú tému

(5st) - prehľadné spracovanie danej témy a príprava prezentovania

(6st) - Efektívne podanie informácie s feedbackom a následnou diskusiou

(7st) - Naučiť poslucháčov ktorý už danú tému počuli ako danú tému naučiť iných + zodpovedanie problematických otázok 

(8st) - Plastný prínos na danú tému na laickej báze, s diskusiou z naučenými a ich žiakmi

(9st) -  Prepracovanie danej témy na odbornej úrovni

(10st) - Vlastný prínos na odbornej úrovni

 

Dodatočné vzdelávanie

Na každom stupni sa postavy vo svete vzdelávajú za pomoci kníh a pergamenov. Táto čas´t v realite je nahradená čítaním. V tabuľke nájdete potrebné množstvo prečítaných strán na ďalší level. Je ale podstatný rozdiel ak má postava učiteľa a ak nemám. V stlpci č. 1 keď má a v 2. keď nemá.

level  má
nemá
 1
 50str 100str
 2 100str  200str
 3
 200str  300str
 4  400str  550str
 5  500str  700str
 6  600str  850str
 7  700str  1000str
 8  800str  1150str
 9  900str  1300str
 10  1000str  1500str
 11  1200str  2000str
 12  1300str  2500str
 13  1400str  2750str
 14  1500str  3000str
 15  2000str  3500str

Vysvetlivky atribútov

Úroveň

Úroveň kúzelníka určuje do akej miery ovláda kúzlenie. Je 15st kúzelníka na 5 stupni prichádza prvá špecializácia a na 12 druhá. Po 15st sa stáva z kúzelníka Mág. Do 15 úrovne kúzelníka je schopný kúzelník  zlepšiť svoje kúzla na 5stupeň. Od 5 stupňa je schopný sa naučiť na každej 5 úrovni 1 kúzlo, ktoré nie je bežné (viz vytvorené mágske kúzla. Obmedzené na levely 5,10,15/kúzelník - 1,5,10,15,20/mág).

Mág má maximum 25 úrovní ale tento stupeň nedosiahne skoro nikto. Aj veľmi silný mágovia dosiahnu za celý život maximálne 15st. Pri dosiahnutí úrovne mága sa násobne zlepšuje efektivita kúzel a je možné si vylepšiť kúzla z mágie na ktorú je zameraný a špecializovaný až po 8 úroveň, od 15 stupňa mága na 10 úroveň a od 20 stupňa až na  12 úroveň.

Charakter

Charakter je atribút, ktorý priamo ovplyvňuje to aký je kúzelník vážený a či sa nachádza v povedomí ľudí. Tak isto od toho závisí, či dokáže učiť niekoho niečo, tak aby ho aj počúvali a naučili sa niečo alebo nie. Na to aby dokázal kúzelník učiť musí mať minimálne 25bodov charakteru. Ak mieni učiť učiteľov, je nutné dosiahnuť minimálne 50bodov.

Kondícia

Kondícia nie je iba to aký je kuzelník silný. Každé kúzlenie vyčerpáva kúzelníka v prípade ťažkých kúzel až natoľko, že sa môžu stať pre kúzelníka bez kondície osudným. Pre nebojového kúzelníka stačí mať túto vlastnosť na 10 -15 st. ale ak je bojovník je lepšie ju mať čo najvyššie. Kondícia znižuje účinky únavy z kúzlenia a zvyšuje prah bolesti.

Tabuľka určenia kondície

b klik bruš drep b klik bruš drep b klik bruš drep
1  1 2
3
18 35 70 105 35 94 135  150
2  2  4  6 19  39  76  115 36  96  135  150
3  3  6  9 20  43  82  125 37  98  135  150
4  4  8  12 21  47  88  135 38 100  135  150
5  5  10  15 22  51  94  145 39 102  135  150
6 6
 12  17 23  55  100  150 40 104  135  150
7  8  16  23 24  59  106 150 41

106

135 150
8  10  20  29 25  63  110  150 42 108  135  150
9  12  24  35 26  67  118  150 43 110  135  150
10  14  28  41 27  71  124  150 44 112  135  150
11  16  32  47 28  75  130  150 45 114  135  150
12  18  36  53 29  78 135  150 46 116  135  150
13  20  40  60 30  81  135  150 47 117  135  150
14  23  46  69 31  84  135  150 48 118  135  150
15  26  52  78 32  87  135  150 49 119  135  150
16  29  58  87 33  90  135  150 50 120  135 150
17  32  64  96 34  92  135  150 51 :) :) :)

Na to aby ste mali patričnú kondíciu je potrebné splniť všetky podmienky (zaokuhľuje sa podľa klasických pravidiel). Môže sa stať, že niektorý z týchto troch cvokov nemôžete vykonávať, kvôli ochoreniu. v takom prípade si musíte počítať tak že pomocou zvyšných cvikov nahradíte zostávajúci cvik v podobe bodov. A to tak, že dané číslo prenásobím počtom bodov, ktoré danému cviku prináleží a spravím dostatočný počet zvyšných cvikov aby som číslo dorovnal (viz príklad)  (klik 3b, brušák 2b, drep 1b)

(príklad: nemôžem robiť brušáky, kvôli chrbtici - spravím 14klikov a 41drepov, no na to aby som mal kondíciu 10 potrebujem ešte 28 brušákov. Takže 28x2 = 56(bodové ohodnotenie brušakú) spravím ešte 56 drepov (x1), alebo 17 klikov (x3), alebo 26 drepov (x1) a 10 klikov (x3).... )

Pozor !!! odporúčam aby ste si určili kondíciu a potom posunuli o 4-5 miest v tabuľke nadol pretože toto číslo budete pravidelne udržovať   
+ riadne sa pred tým rozcvičte ;)

 

Koncentrácia

 Koncentrácia ovplyvňuje najmä to do akej miery sa dokáže kúzelník sústrediť na aktiváciu kúzla. Napríklad - bojová vrava znižuje možnosť úspešného zakúzlenia až o 40%. Každý bod koncentrácie znamená +1% na úspešné zakúzlenie. Ak kúzelník mág kúzli bez použitia zraku (ak to nie je potrebné ku kúzlu) neznižuje sa mu šanca na zakúzlenie iba na zasiahnutie. S tým úzko súvisí úspešnosť kúzlenia (viz inventáre).

Základná úspešnošť kúzlenia

 Zo zvukom  Z obomi rukami  z pravou rukou  Z ľavou rukou  bez rúk
 Úspešnosť 100%  80% 60% 30%
 Bez zvuku   Z obomi rukami  z pravou rukou   Z ľavou rukou  bez rúk
  Úspešnosť  75%  50%  25%  0%

Tabuľka rýchlosti kúzlenia

 

 Sv 0  Te 0 Mo 0 El +1 Ze -2 Vo 0 Oh 0 Ľa -1 Vz +2
Sp
-1 Po
-1 Mi +2 Pi
0 Zk
-1 Vk
0 Ok
0 Ľt
-1 Vk
+1
Ps
 0 Mi 0 Me  0 Pa +2 Ka -2 Pa +1 Om -1  Ľm -1 Pa +2
Vs +1 Ni
+1 Mx
-2 Kr
+1 Km
-2 Vm
-1 On +1  Ľn -1 Vm +2

V tabuľke sú základné druhy mágie a jej špecializované formy. Podľa tejto tabuľky sa dá určiť kto kúzli rýchlejšie a má veľký význam pri dueloch a bojoch (viz návod k aréne)