Choď na obsah Choď na menu
 


Vysvetlivky

Farebné rozlýšenie kategórii  kúziel
 

(tvorivá) - zameranie na mágiu,  (zvitky)- ľubovolná mágia

(antimagia) - útočná mágia proti jednému druhu mágie (pri opozitnej mágii zvýšená efektivita) - zahrnuté v zvitkoch

 (protimágia) - obranná mágia proti jednému druhu mágie. (pri opozitnej mágii zvýšená efektivita) - zahrnuté v zvitkoch
 (špecializácia) - Prvotne špecializované kúzla  (druhoná špecializácia)-Druhotne špecializované kúzla
 

Farebné rozlýšenie stupňov kúzel

 

(1st), (2st), (3st), (4st), (5st), (6st), (7st), (8st), / epické/ (9st), (10st), (11st), (12st)

Vysvetlivky atribútov

 Úroveň
 Úroveň kúzelníka určuje do akej miery ovláda kúzlenie. Je 15st kúzelníka na 5 stupni prichádza prvá špecializácia a na 12 druhá. Po 15st sa stáva z kúzelníka Mág. Do 15 úrovne kúzelníka je schopný kúzelník  zlepšiť svoje kúzla na 5stupeň. Od 5 stupňa je schopný sa naučiť na každej 5 úrovni 1 kúzlo, ktoré nie je bežné (viz vytvorené mágske kúzla).
 Mág má maximum 25 úrovní ale tento stupeň nedosiahne skoro nikto. Aj velmi silný mágovia dosiahnu za celý život maximálne 15st. Pri dosiahnutí úrovne mága sa násobne zlepšuje efektivita kúzel a je možné si vylepšiť kúzla z mágie na ktorú je zameraný a špecializovaný až po 8 úroveň, od 15 stupňa mága na 10 úroveň a od 20 stupňa až na  12 úroveň. Na každej 5 úrovni si je mág schopný vytvoriť vlastné kúzlo ,ktoré nikto pred ním nevytvoril (takéto kúzlo má pre mága ktorý ho vytvoril minimálne energetické  nároky.)
 

Charakter

 Charakter je atribút, ktorý priamo ovplyvňuje to aké je kúzelník vážený a či sa nachádza v povedomí ľudí. Tak isto od toho závisí, či dokáže učiť niekoho niečo, tak aby ho aj počúvali a naučili sa niečo alebo nie.
 

Kondícia

Kondícia nie je iba to aký je kuzelník silný. Každé kúzlenie vyčerpáva kúzelníka v prípade ťažkých kúzel až natoľko, že sa môžu stať pre kúzelníka bez kondície osudným. Pre nebojového kúzelníka stačí mať túto vlastnosť na 5-10 st. ale ak je bojovník je lepšie ju mať čo najvyššie. Kondícia znižuje účinky únavy z kúzlenia a zvyšuje prah bolesti.

 
Koncentrácia

 Koncentrácia ovplyvňuje najmä to do akej miery sa dokáže kúzelník sústrediť na aktiváciu kúzla. Napríklad - bojová vrava znižuje možnosť úspešného zakúzlenia až o 40%.

 

Fingove kúzla - vysvetlívky