Choď na obsah Choď na menu
 


Pravidlá pravého čarodeja

3. 12. 2016

  1. Ľudia sú výnimočný tým , čím sa líšia od druhých.

  2. Všetko sa dá, keď sa chce.

  3. Pred nikým sa neponižuj a nad nikoho sa nepovyšuj.

  4. Každá cesta sa začína prvým krokom.

  5. Za svoj prečin je dobré sa ospravedlniť a oľutovať ho ,ale správny  čarodej svoju chybu aj odčiní.

  6. Dva krát meraj a raz rež.

  7. Žiadna polievka neje taká horúca ako sa navarí.

  8. Raz si dole a inokedy hore.

  9. Nehraj sa na nič, čím nie si.

10. Chovaj sa k druhým tak, ako by si chcel aby sa chovali oni k tebe.

11. Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.

12. Niekedy menej je viac.

13. Nehľadaj nepriateľa tam, kde nie je.

14. Dobrá dohoda robí dobrých priateľov.

15. Chyba je vo mne, zle sa na to dívam.

16. Konaj tak ,aby si sa nemusel ospravedlňovať.

17. Výsledok práce čarodeja, poukazuje na jeho osobnosť.

18. Správny učiteľ sa dokáže veľa naučiť aj od svojich žiakov.

19. Aj tá najhoršia pravda sa dá vždy, zaobaliť.

20. Nehas, čo ťa nepáli.

21. Každý živý tvor býva ranený a krváca, tak isto ako ty.

22. Život ťa zrazí na zem a je iba na tebe ako a či sa postavíš ,alebo ostaneš ležať.

23. Vždy závisí od uhla pohľadu.

24. Nech si myslia čo chcú. Ja viem aká je pravda.

25. Je iba na tebe, ako dlho sa budeš tváriť ublížene.

26. Neboj sa, požiadať o pomoc.

27. Dávaj si pozor kto je cieľom tvojho klamstva. Či je to niekto iný, alebo si to práve ty.

28. Kto ti dáva právo povedať, že si niečo viac alebo menej.

29. Iba hlupák sa ti vysmeje, pre niečo za čo nemôžeš.

30. Vždy konaj tak, aby si sa mohol sám na seba pozrieť do zrkadla.                                                                       

31. Neočakávaj príliš veľa.                                                                  

               32. Nesúd nikoho, pokiaľ si nechodil v jeho topánkach.

33. Keď sa niečo stane a ty vydržíš prvotný nápor, ono sa to všetko vysvetlí.

34. Nerob iným to, čo nechceš aby robili oni tebe.

35. Iba človek s prázdnou mysľou sa domnieva, že nemá na výber.

36. Nie si až taký podstatný, ako si o sebe myslíš.

37. Keď robíš veľa vecí naraz, nerobíš ani jednu poriadne.

38.Občas pomáha, keď niekto iný vidí vec aj s druhej strany.

39.Nikdy netrestaj nikoho za čo nemôže.

40. Každý si svoju hodnotu vytvára jedine sám.

41. Správny čarodej vidí veci s rôznych uhľov pohľadu a dokáže sa rozhodnúť na čom môže viac prispieť.

42. Všetko sa stane, keď sa má. A ani o trocha skôr.

43. Čarodej má svoj jazyk vždy pod kontrolou.

44. Klamstvo je zbraň, takže ju v čase mieru čarodej nepoužíva.

             45. Správny čarodej dokáže pracovať na svojích nedostatkoch a časom ich úplne odstrániť.

             46. Aj keď je príklad zložitý, čarodejovi výsledok neunikne.
             47. Ľudia často bývajú slepí voči svojím vlastným chybám a nedostatkom.
             48. Ničiť je jednoduché, preto čarodej radšej tvorí.
             
49. Činy čarodeja vypovedajú o jeho charaktere.
             
50. Bez podnetu, nemôžeš očakávať požadovaný výsledok.
             
51, Krása sa časom pominie, no charakter ostáva.
             
52. Čarodej nehovorí, aby bolo hovorené.
             
53. Každý hrá s kartami , ktoré sa mu naskytnú. No iba čarodej používa aj tie, ktoré sú tam a nikto iný ich nevidí.
             
54. Len to o čo čarodej pričiní, má pre neho naozaj hodnotu.
             
55. Čarodej si vytvára na všetko vlastný názor.
             
56. Čarodej nehovorí, len aby bolo hovorené.
             
57. Prečo žiješ? Čarodej odpovie: Aby som svojím konaním, zmenil životy iných.
             
58. Aj ten čo chce zmeniť svet, musí začať od seba (Hinkuš)
             
59. Čarodej neuteká pred svojimi problémami, ale rieši ich.. 
             
60. Čarodej sa snaží, neopakovať chyby iných.
           
61. Každá nálada, je o luďoch.
62. To čo sa stalo nezmeníme, ale to ako to bude je v našich rukách.
63. Keď niečo nie je vidieť, nemusí to popierať jeho existenciu.
64. Všetkého veľa, škodí.
65. Ničiť je jednoduché a tvoriť zložité. Preto je iba na tebe akú cestu si zvolíš.
66. Čarodej si dáva pozor na dvojsečnosť, jeho slov.
67. Čarodej sa nenechá obmedziť možnou vidinou neúspechu, no hľadí na prípustné riešenia. 
68. Každý ťa vidí tak, ako sa pezentuješ. 
69. Keď chceš, aby ľudia niečo prijali: Povedz to pozitívne.
70. Čarodej riskuje, len ak neodstráni všetky možné komplikácie.
71. Čarodej dokáže, každú nevýhodu premeniť na svoju výhodu.
72. Čarodej nehľadí na veci negatívne. 
73. Čarodej sa nespolieha na to, čo je zrejmé.
74. V každom svetle pravdy sa môže skrývať tieň klamstva. 
75. Až keď sa veci nedaria tak ako by si chcel, máš šancu zistiť aká silná je tvoja vôľa. 
76. V minulosti pod záštitou toho najlepšieho, boli spáchané tie najhoršie veci. 
77. Čarodej sa vie zo všetkého, niečo nové naučiť. 
78. Občas až keď to počuješ od druhých, príde ti to ako správny nápad. 
79. Čarodej si na začiatku definuje problém a pripraví sa na možné komplikácie.
80. Čarodej sa vždy snaží, venovať iba jednej činnosti. 
81. Z neutrality vychádza veľká sila. 
82.Ten koho odradia povrchnosti, nikdy neuzrie pravú podstatu. 
83. Keď spomenieš zložitý problém, odradíš tým každého poslucháča. 
84. Iba hlupák upozorňuje stále na tú istú chybu. 
85. Druhého spoznáš len do miery, pokiaľ to on dovolí. 
86. Ľudia nechcú počuť tvoj názor, oni chcú počuť, to čo chcú počuť. 
87. To, že si niečo ešte nevidel nepopiera jeho existenciu. 
88. Iba majster sa dokáže poučiť s chýb iných, bez toho aby ich sám urobyl. 
89. Čo sa nespítaš, to sa nedozvieš. 
90. Pozor, na posledné slová.
91. Dôležité je v čo, naozaj veríš.

92. Ver iba sám sebe. (Anastaria)

 

 

Všetky úlohy majú trojbodovú náročnosť. Týkajú sa Sily, Spoločenských schopností a všeobecnej znalosti. Na splnenie akejkoľvek úlohy čarodeja je nutná prítomnosť vami stanoveného dohliadajúceho. Do dosiahnutia úrovne 1. Človek/2.Kúzelník /3.Čarodej nie je nutné vyhľadať iného ako vami stanoveného dohliadajúceho. Pri záujme o úroveň /4 Mág /5.  Arcimág je potrebné vyhľadať skúsenejšieho mága alebo arcimága na ceste čarodeja.

  S poctivosťou, ďalej zájdeš ;)

Sila - brušáky=Br/drepy=Dr/Zdvihy=Zd/

- Číslo sily sa rovná priemeru koľko poctivých Br,Dr,Zd, spraví za 5 minút.(podľa možností je správny dohľad určeným dozorcom)

1.    Človek    Br01- 20x/ Dr1- 20x/Zd01- 5x

2.  Kúzelník Br02- 30x/ Dr2- 40x/Zd02-10x

3.  Čarodej  Br03- 40x/ Dr3- 50x/Zd03-15x

 

Všeobecná znalosť - zvieratá=Z/rastliny=R/

V rámci splnenia všeobecnej znalosti má účastník cesty čarodeja vedieť zviera a rastlinu určiť v knižke (internete) a je dobré ju nájsť aj v realite (možné je aj v zoo alebo, na inak prístupnom mieste)

Zvieratá

- Voda- 1,mlok obyčajjný/ 2,potápnik široký/3,rak riečny/

-Zem- 1,salamandra švrnitá/ 2, modlivka nábožná/3,bystruška medená/

-Vzduch- 1,vážka dvojkrýdla/ 2,dudok  chochlatý/3,netopier veľký/

Rastliny

- 1,deväťsil bieli /2,šafrán siaty (bieli aj fialový)/ 3, alchemilka lekárska

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.